Thư viện Lạc Hồng
Schaum's outline of theory and problems of mathematica

Ký hiệu xếp giá
510.2855369D6741
Dewey
510.2855369
Xuất bản
1. - McGraw-Hill, 2001
Mô tả
342tr ; 28 cm
ISBN
9780071357197
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
mathematica
Ngày cập nhật
24/11/2006 08:14 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
THIS BOOK INCLUDES: GETTING ACQUAINTED; BASIC CONCEPTS; LISTS; TWO-DIMENSIONAL GRAPHICS; THREE -DIMENSIONAL GRAPHICS; EQUATIONS; ALGEBRA AND TRIGONOMETRY; DIFFERENTIAL CALCULUS; INTEGRAL CACULUS; MULTIVARIATE CACULUS; ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS; LINEAR ALGEBRA.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000514  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 911