Math proofs demystified

Ký hiệu xếp giá
511.36 G446
Dewey
511.36
Xuất bản
1. - New York: McGraw-Hill, 2005
Mô tả
288tr ; 23 cm
ISBN
9780071445764
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
graph theory
Ngày cập nhật
25/11/2006 02:58 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: THE RULES OF REASON; PROOFS IN ACTION.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000547  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1073