Thư viện Lạc Hồng
Máy làm đất

Ký hiệu xếp giá
690.028Ma-Đ
Dewey
690.028
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Giao thông vận tải, 1997
Mô tả
346tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/07/2004 04:37 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những vấn đề chung Chương 2: Máy xúc một gầu Chương 3: Máy xúc nhiều gầu Chương 4: Máy ủi Chương 5: Máy san Chương 6: Máy cạp Chương 7: Máy san - băng tải Chương 8: Máy đầm lèn đất Chương 9: Máy và thiết bị dùng trong lĩnh vực thi công đất bằng phương pháp thủy lực Chương 10: Những vấn đề cơ bản về động lực học máy làm đất Chương 11: Đánh giá chất lượng máy làm đất trong khai thác thực tế
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000648  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 610