Thư viện Lạc Hồng
Introduction to probability and statistics: principles and applications for engineering and the computing sciences

Ký hiệu xếp giá
519.5 M6622i 2003
Dewey
519.5
Xuất bản
4. - Boston: McGraw-Hill, 2003
Mô tả
798tr ; 24 cm
ISBN
9780072468366
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
probability, statistics
Ngày cập nhật
28/11/2006 08:06 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Introduction to probability and counting; Some probability laws; Discrete distributions; Continuous distributions; Joint distributions; Descriptive statistics; Estimation; Inferences on the mean variance of a distribution; Inferences on proportions; Comparing two means and two variances; Simple linear regression and correlation; Multiple linear regression models; Analysis of variance; Factorial experiments; Categorical data; Statistical quality control.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000526  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1209