Thư viện Lạc Hồng
Applied linear regression models

Ký hiệu xếp giá
519.536 K974a
Dewey
519.536
Xuất bản
4. - Boston; New York: McGraw-Hill/Irwin, 2004
Mô tả
701tr ; 23 cm
ISBN
9780071232524
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
linear
Ngày cập nhật
28/11/2006 08:28 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: PART ONE: SIMPLE LINEAR REGRESSION: Linear regression with one predictor variable; Infrences in regression and correlation analysis; Diagnostics and remedial measures; Simultaneous inferences and other topics in regression analysis; Matrix approach to simple linear regression analysis PART TWO: MULTIPLE LINEAR REGRESSION: Multiple linear regression; Multiple regression II; Regression models for quantitative and qualitative predictors; Building the regression model : Model selection and validation, diagnostics, Remedial measures; Autocorrelation in time series data PART THREE: NONLINEAR REGRESSION: Introduction to nonlinear regression; Logistic regression, poisson regression, and generized linear models.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000588  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 717