Thư viện Lạc Hồng
Cấu trúc dữ liệu + giải thuật = chương trình

Ký hiệu xếp giá
005.73Câ-T
Dewey
005.73
Xuất bản
In lần thứ 4. - H.: Giáo dục, 1999
Mô tả
336tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/02/2007 10:08 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
I: Các cấu trúc dữ liệu cơ sở II: Sắp xếp II: Các thuật giải đệ quy iV: Các cấu trúc thông tin động Phụ lục
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006243  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 947