Các hệ thống truyền dẫn và xử lý thông tin

Ký hiệu xếp giá
621.382 028 Ho-L
Dewey
621.382 028
Xuất bản
1. - Khoa hoc và kỹ thuật, 1997
Mô tả
295tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/02/2007 10:17 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Các giao thức OSI Chương 2: Hệ thống xử lý thông tin và tính toán 1A Chương 3: Hệ thống xử lý thông tin và tính toán IB( EDI) Chương 4: Hệ thống xử lý thông tin và tính toán 1C Chương 5: Hệ thống xử lý thông tin và tính toán II Chương 6: Hệ thống mạng cục bộ
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006245  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1496