Thư viện Lạc Hồng
Từ điển đa dạng sinh học và phát triển bền vững Anh -Việt

Ký hiệu xếp giá
570.3 T550Đ
Dewey
570.3
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
509tr ; 24cm, hình, màu
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Từ điển, đa dạng sinh học, phát triển bền vững, Anh -Việt
Ngày cập nhật
09/02/2007 11:14 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn từ điển có hơn 4000 thuật ngữ về các lĩnh vực đa dạng sinh học và phát triển bền vững.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001500  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1381