Thư viện Lạc Hồng
Vận hành và bảo dưỡng máy XD

Ký hiệu xếp giá
690.028Vâ-D
Dewey
690.028
Xuất bản
1. - H.: Giao thông vận tải, 2001
Mô tả
157tr ; 29,7cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/07/2004 04:46 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Công tác làm đất Chương 2: An toàn Chương 3: Khái quát chung về động cơ Chương 4: Hệ truyền lực
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000650  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1359