Thư viện Lạc Hồng
Sap2000 - T1: Ứng dụng cơ bản

Ký hiệu xếp giá
690.210 051 2Sap2000
Dewey
690.210 051 2
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
328tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/07/2004 07:54 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Phương pháp tĩnh và động trong bài toán phân tích tĩnh và động lực học kết cấu Chương 2: Phần mềm phân tích và thiết kế kết cấu Sap2000 Chương 3: Các quy ước cơ bản Chương 4: Công cụ XD hình học Chương 5: Kết cấu hệ thanh Chương 6: Kết cấu tấm vỏ Chương 7: Kết cấu phức hợp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000651  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1275