Thư viện Lạc Hồng
Sap2000 T1

Ký hiệu xếp giá
690.210 051 2Sap2000
Dewey
690.210 051 2
Xuất bản
1. - Đồng Nai: Đồng Nai, 2000
Mô tả
233tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/07/2004 08:08 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Giới thiệu Chương 2: Các nhãn, các mảng và phát sinh mới Chương 3: Hệ tọa độ Chương 4: Tọa độ nút Chương 5: Các mô hình liên kết Chương 6: Nút liên kết và độ tự do Chương 7: Liên kết cứng và hàn Chương 8: Thuộc tính vật liệu Chương 9: Kết cấu hệ thanh Chương 10: Phần tử Shell
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000652  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1348