Thư viện Lạc Hồng
Sap2000 T1

Ký hiệu xếp giá
690.210 051 2Sap2000
Dewey
690.210 051 2
Xuất bản
1. - Đồng Nai: Đồng Nai, 2000
Mô tả
480tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/07/2004 08:13 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 11: Phần tử tấm phẳng Chương 12: Phần tử khối đối xứng trục Chương 13: Phần tử khối 3 chiều Chương 14: Phần tử liên kết phi tuyến Chương 15: Các trường hợp tải trọng Chương 16: Phân tích tĩnh học và động lực học Chương 17: Phân tích P - Delta Chương 18: Phân tích cầu Chương 19: Tập tin kết quả Chương 20: Tài liệu tham khảo
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000653  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1430