Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn sử dụng các chương trình tính kết cấu

Ký hiệu xếp giá
690.210 051 2Hư-C
Dewey
690.210 051 2
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2000
Mô tả
234tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/07/2004 08:21 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Giới thiệu chung Chương 2: Chương trình Micro FEAP - II P1 Chương 3: Chương trình SAP90 Chương 4: Chương trình XETABS - 95
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000654  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1193