Thư viện Lạc Hồng
Kết cấu xây dựng - Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
690.1Kê-D
Dewey
690.1
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2001
Mô tả
200tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/07/2004 08:23 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Kết cấu gỗ Phần 2: Kết cấu thép Phần 3: Kết cấu BTCT
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000655  Còn  Rỗi          
100000656  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 778