Thư viện Lạc Hồng
Cẩm nang kết cấu xây dựng

Ký hiệu xếp giá
690.1Kê-D
Dewey
690.1
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Xây dựng, 1999
Mô tả
257tr ; 16cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/07/2004 08:26 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những phương pháp tính để giải bài toán kết cấu Chương 2: Những phương pháp lập giải bài toán kết cấu Chương 3: Tính kết cấu mái Chương 4: Tính kết cấu sàn Chương 5: Tính kết cấu tường Chương 6: Tính kết cấu móng Chương 7: Thiết kế tối ưu trong bài toán kết cấu Chương 8: Tính độ tin cậy của kết cấu trong công trình
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000657  Còn  Rỗi          
100000658  Còn  Rỗi          
100000659  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 966