Thư viện Lạc Hồng
Kết cấu nhà cao tầng

Ký hiệu xếp giá
690.21Kê-T
Dewey
690.21
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1995
Mô tả
309tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/07/2004 09:10 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tải trọng đối với nhà cao tầng Chương 2: Phương hướng thiết kế nhà cao tầng Chương 3: Kết cấu chịu lực thẳng đứng Chương 4: Những kết cấu thông thường của nhà cao tầng và sự làm việc của chúng dưới tác dụng của tải trọng Chương 5: Những nguyên tắc thiết kế khác có tính đến việc hạn chế độ võng của ngôi nhà Chương 6: Các phương pháp gần đúng để tính toán và thiết kế kết cấu chịu lực của các ngôi nhà Chương 7: Kết cấu sàn hay là tổ hợp các hệ trên mặt bằng của các ngôi nhà Chương 8: Nhà cao tầng bằng kết cấu lắp ghép Chương 9: Những hệ chịu lực khác của nhà cao tầng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000665  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 614