Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - sổ tay tính toán

Ký hiệu xếp giá
690.213 Kê-T
Dewey
690.213
Xuất bản
1. - H.: Viện Thiết Kế Điển Hình, 1999
Mô tả
255tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/07/2004 09:19 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Nguyên tắc cơ bản và số liệu chung để tính toán kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép Chương 2: Tính toán cấu kiện không đặt cốt thép của kết cấu gạch đá theo cường độ Chương 3: Tính toán cấu kiện đặt cốt thép của kết cấu gạch đá theo cường độ. Tính toán cấu kiện liên hợp và cấu kiện gia cố bằng vành đai Chương 4: Tính toán kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép theo biến dạng Chương 5: Tính toán kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép theo sự hình thành và mở rộng khe nứt Chương 6: Thiết kế tường và trụ gạch đá của nhà Chương 7: Tính toán tường nhà tấm lớn và khối lớn Chương 8: Tính toán các bộ phận khác của nhà gạch đá Chương 9: Tính toán sàn và mái nhà gạch đá và gạch đá cốt thép Chương 10: Tính toán những kết cấu đặc biệt bằgn gạch đá
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000667  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1768