Thư viện Lạc Hồng
Những kết cấu mái có hiệu quả của nhà ở và nhà công cộng

Ký hiệu xếp giá
690.215 042 Nh-C
Dewey
690.215 042
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1993
Mô tả
150tr ; 21cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/07/2004 09:43 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những yêu cầu hiện đại đối với mái và việc phân tích các giải pháp kết cấu mái Chương 2: Những kết cấu mái nên dùng trong XD ở cộng hòa Ucờraina và những nước cộng hòa khác Chương 3: Kiến nghị và thiết kế chi tiết, kết cấu mái và về việc sử dụng sửa chữa mái
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000670  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1034