Thư viện Lạc Hồng
Khung Bêtông cốt thép

Ký hiệu xếp giá
690.215 7Kh-T
Dewey
690.215 7
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1997
Mô tả
177tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/07/2004 10:06 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Thiết kế khung ngang Phần 2: Ví dụ tính toán
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000672  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 983