Thư viện Lạc Hồng
Kết cấu Bêtông cốt thép

Ký hiệu xếp giá
690.215 7Kê-T
Dewey
690.215 7
Xuất bản
In lần thứ 4. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1998
Mô tả
162tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/07/2004 10:09 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Khái niệm chung Chương 2: Tính chất cơ lý của vật liệu Chương 3: Nguyên lý tính toán và cấu tạo Chương 4: Cấu kiện chịu uốn Chương 5: Cấu kiệu chịu nén và chịu kéo Chương 6: Cấu kiệu chịu xoắn Chương 7: Tính toán cấu kiện BTCT theo trạng thái giới hạn thứ 2 Chương 8: BTCT ứng lực trước Chương 9: Ximăng lưới thép Chương 10: Tính toán kinh tế các cấu kiện BTCT Chương 11: Sàn phẳng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000673  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 893