Kết cấu thép ống nhồi Bêtông

Ký hiệu xếp giá
693.57 Kê-T
Dewey
693.57
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1999
Mô tả
154tr ; 21cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/07/2004 10:57 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Đặc điểm của ống nhồi Bêtông và kết cấu ống nhồi Bêtông Chương 2: Sự làm việc của thép ống nhồi Bêtông khi chịu nén đúng tâm Chương 3: Sự làm việc của thép ống nhồi Bêtông khi chịu nén lệch tâm Chương 4: Ảnh hưởng của tải trọng dài hạn đến khả năng chịu lực của thép ống nhồi Bêtông
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000687  Còn  Rỗi          
100000688  Còn  Rỗi          
100000689  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1493