Thư viện Lạc Hồng
Những kỹ thuật căn bản của thợ hồ

Ký hiệu xếp giá
690.069Nh-H
Dewey
690.069
Xuất bản
Tái bản lần 1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2001
Mô tả
81tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/07/2004 02:42 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Vật dụng và dụng cụ 2. Kỹ thuật tổng quát 3. Kỹ thuật XD 4. Bảo trì và sửa chữa 5. Từ vựng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000695  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1309