Thư viện Lạc Hồng
Cơ giới

Ký hiệu xếp giá
690.069Cơ-G
Dewey
690.069
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2001
Mô tả
282tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/07/2004 02:49 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tính năng máy tời và giây cáp thép Chương 2: Tính năng máy gia công cốt sắt Chương 3: Sử dụng máy móc trang trí Chương 4: Thao tác máy thi công Bêtông Chương 5: Sử dụng máy đầm nén xung kích Chương 6: Tính năng các máy móc khác Chương 7: Số liệu bộ phận thi công XD
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000696  Còn  Rỗi          
100000697  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1714