Thư viện Lạc Hồng
Gò hàn : Học nghề xây dựng

Ký hiệu xếp giá
690.069Go-H
Dewey
690.069
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2001
Mô tả
349tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/07/2004 02:51 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Kiến thức về hàn nối và tán nối Chương 2: Phương pháp khai triển, phóng dạng, ra liệu Chương 3: Kiến thức về vật liệu kim loại thường dùng Chương 4: Công cụ và thiết bị thường dùng Chương 5: Kỹ năng thao tác an toàn của thợ gò hàn Chương 6: Kỹ thuật uốn hình và nắn chỉnh thép hình và thép tấm Chương 7: Công nghệ và kỹ thuật lắp ráp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000698  Còn  Rỗi          
100000699  Còn  Rỗi          
100001693  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 477