Thư viện Lạc Hồng
Mộc

Ký hiệu xếp giá
690.069Môc
Dewey
690.069
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2001
Mô tả
305tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/07/2004 02:59 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Kiến thức cơ bản về vật liệu gỗ Chương 2: Chế tạo và sử dụng dụng cụ mộc Chương 3: Phương pháp liên kết cấu kiện gỗ Chương 4: Phương pháp thực hiện công trình trang trí gỗ Chương 5: Máy móc ngành mộc và kỹ năng thao tác Chương 6: Làm cửa gỗ và khung mái gỗ thông thường
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000700  Còn  Rỗi          
100000701  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1210