Thư viện Lạc Hồng
2000 câu giao tiếp Nhật Việt

Ký hiệu xếp giá
495.65NG527TH
Dewey
495.65
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2005
Mô tả
424tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/09/2008 02:28 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm hai phần: phần đầu gồm các từ loại thường dùng, những câu ngắn, những câu đàm thoại đơn giản, thông dụng; phần kế tiếp gồm những tình huống giao tiếp cụ thể thuộc nhiều đề tài khác nhau.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000021  Còn  Rỗi          
300000022  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 19