Thư viện Lạc Hồng
Đàm thoại tiếng Nhật trong công ty

Ký hiệu xếp giá
495.68 TR120TH
Dewey
495.68
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2008
Mô tả
459tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/09/2008 02:55 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách gồm 20 học theo các chủ đề thường gặp trong công ty. Mỗi bài học gồm bài đàm thoại chính, bài đàm thoại tương tự hoặc bài đàm thoại ứng dụng, các câu ví dụ hướng dẫn sử dụng cấu trúc câu và từ xuất hiện trong các bài đàm thoại, luyện tập những mẫu văn phạm trong bài.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000113  Còn  Rỗi          
300000114  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1433