Thư viện Lạc Hồng
Cẩm nang của người xây dựng

Ký hiệu xếp giá
690.069Câ-D
Dewey
690.069
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1999
Mô tả
157tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/07/2004 03:19 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Một số quy định liên quan tới thi công Chương 2: Những vấn đề chung Chương 3: Quy cách một số loại thép thường dùng trong XD Chương 4: Công tác nề Chương 5: Công tác Bêtông Chương 6: Công tác mộc XD Chương 7: Một số bảng biểu khác phục vụ thi công Chương 8: Một số định mức vật tư và hao hụt vật tư trong thi công
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000707  Còn  Rỗi          
100000708  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1196