Thư viện Lạc Hồng
Tổ chức thi công - Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
690Tô-C
Dewey
690
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2000
Mô tả
118tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/07/2004 04:06 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những vấn đề chung của công tác tổ chức thi công Chương 2: Lập kế hoạch tiến độ thi công sơ đồ ngang Chương 3: Lập kế hoạch tiến độ thi công theo sơ đồ mạng Chương 4: Tổng mặt bằng XD
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000709  Còn  Rỗi          
100000710  Còn  Rỗi          
100000711  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 3134