Thư viện Lạc Hồng
Tiếng Nhật đàm thoại lưu loát

Ký hiệu xếp giá
495.68 M600D
Dewey
495.68
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2008
Mô tả
372tr ; 20cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/09/2008 09:35 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm các nội dung: biến âm, hình thái ngôn ngữ đàm thoại, mục đích đàm thoại.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000037  Còn  Rỗi          
300000038  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1162