Thư viện Lạc Hồng
Đàm thoại tiếng Nhật lưu loát

Ký hiệu xếp giá
495.615 TR120V
Dewey
495.615
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007
Mô tả
442tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/09/2008 09:39 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung chính của sách bao gồm: sự biến đổi âm, hình thức đàm thoại, mục đích đàm thoại.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000039  Còn  Rỗi          
300000040  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1527