Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật thi công - Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
690Ky-C
Dewey
690
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2000
Mô tả
250tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/07/2004 04:07 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Công tác đất và gia cố nền móng Chương 2: Công tác xây Chương 3: Công tác Bêtông và Bêtông cốt thép Chương 4: Công tác lắp ghép Chương 5: Công tác hoàn thiện
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000712  Còn  Rỗi          
100000713  Còn  Rỗi          
100000714  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1808