Thư viện Lạc Hồng
Giám sát thi công công trình xây dựng - Sổ tay

Ký hiệu xếp giá
690Gi-D
Dewey
690
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1999
Mô tả
315tr ; 21cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/07/2004 04:16 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Giám sát thi công công trình xây dựng Chương 2: Tổ chức và quản lý giám sát XD Chương 3: Quản lý hợp đồng trong giám sát thi công Chương 4: Khống chế giá thành trong giám sát thi công Chương 5: Khống chế tiến độ trong giám sát thi công Chương 6: Khống chế chất lượng trong giám sát thi công Chương 7: Quản lý tin tức giám sát
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000715  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1487