Thư viện Lạc Hồng
2500 câu Anh - Nhật - Việt thông dụng: tập 3

Ký hiệu xếp giá
421.595 695 922 M312KH
Dewey
421.595 695 922
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2005
Mô tả
334tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh, Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/09/2008 10:26 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập sách bao gồm các mẫu câu thường dùng trong cuộc sống hàng ngày, từ những câu nói bình thường cho đến những câu nói mang tính lịch sự, thân mật. Các mẫu câu được trình bày theo nhứng chủ đề khác nhau.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000096  Còn  Rỗi          
300000097  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1530