Thư viện Lạc Hồng
Nhật ngữ thương mại thực dụng

Ký hiệu xếp giá
495.68 TR120V
Dewey
495.68
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2002
Mô tả
444tr ; 19 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/09/2008 11:22 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm 20 bài theo chủ đề khác nhau. Mỗi bài gồm bài đàm thoại căn bản và các đoạn hội thoại thực dụng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000132  Còn  Rỗi          
300000133  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1852