Thư viện Lạc Hồng
Tiếng Nhật dành cho nhân viên bán hàng

Ký hiệu xếp giá
495.68 TR120V
Dewey
495.68
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2005
Mô tả
287tr ; 20 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/09/2008 11:24 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách bao gồm các tình huống thường gặp nơi bán hàng, đông thời cung cấp nhiều thông tin về du lịch, mua sắm, xe cộ, khách sạn, nhà hàng ...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000102  Còn  Rỗi          
300000103  Còn  Rỗi          
300000104  Còn  Rỗi          
300000105  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 793