Thư viện Lạc Hồng
Tiếng Nhật dành cho nhân viên bán hàng

Ký hiệu xếp giá
495.68 NG527M
Dewey
495.68
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2005
Mô tả
287tr ; 20 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/09/2008 11:27 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm những nội dung sau: những kỹ năng dành cho nhân viên bán hàng, những tình huống bán hàng điển hình.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000115  Còn  Rỗi          
300000116  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1290