Thư viện Lạc Hồng
Học tiếng Nhật qua các mẫu câu biểu hiện tình cảm

Ký hiệu xếp giá
495.65H419T
Dewey
495.65
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007
Mô tả
319tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/09/2008 11:35 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách giới thiệu những mẫu câu tiếng Nhật biểu hiện tình cảm, nội dung được trình bày theo các chủ đề cảm xúc khác nhau.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000108  Thất lạc            
300000109  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1050