Thư viện Lạc Hồng
Từ điển Nhật - Việt và Việt - Nhật

Ký hiệu xếp giá
495.639 592 2 TR120V
Dewey
495.639 592 2
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006
Mô tả
1470tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/09/2008 11:23 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Từ điển này gồm khoảng 90.000 từ thông dụng trong sinh hoạt, kinh tế, thương mại ..., có phiên âm cách đọc Hiragana.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000219  Còn  Rỗi          
300000220  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1895