Thư viện Lạc Hồng
Từ điển Anh - Nhật - Việt bằng hình

Ký hiệu xếp giá
423.956 959 22T550Đ
Dewey
423.956 959 22
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2004
Mô tả
864tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh, Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/09/2008 08:52 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Từ điển này gồm 384 chủ đề với 28.000 mục từ và minh họa có đánh số. Các chủ đề bao quát mọi mặt đời sống con người. Phần cuối là phần tra cứu các từ tiếng Nhật có trong từ điển theo thứ tự bảng chữ cái.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000217  Còn  Rỗi          
300000218  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 580