Công tác lắp ghép và xây gạch đá

Ký hiệu xếp giá
690.28 Cô-Đ
Dewey
690.28
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1997
Mô tả
172tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/07/2004 04:47 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Sơ lược lịch sử lắp ghép Chương 2: Những khái niệm cơ bản Chương 3: Các loại dụng cụ, máy móc, thiết bị lắp ghép Chương 4: Công nghệ các quá trình chuẩn bị Chương 5: Lắp ghép các kết cấu Chương 6: Lắp ghép kết cấu thép Chương 7: Lắp ghép các kết cấu BTCT Chương 8: Lắp ghép công trình dân dụng và công nghiệp Chương 9: Lắp ghép các loại mái rộng lớn Chương 10: Lắp dựng các công trình cao dạng tháp Chương 11: Kiểm tra chất lượng và nghiệm thu công trình Chương 12: Công tác xây gạch đá
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000722  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 850