Thư viện Lạc Hồng
Với miền đất đỏ: thơ

Ký hiệu xếp giá
811.7 Đ450M
Dewey
811.7
Xuất bản
1. - H.: Hội nhà văn, 2007
Mô tả
93tr ; 20 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/09/2008 02:26 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Đây là tập thơ mới của tác giả.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  34 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007170  Còn  Rỗi          
100007217  Còn  Rỗi          
100007219  Còn  Rỗi          
100007220  Còn  Rỗi          
100007221  Còn  Rỗi          
100007226  Còn  Rỗi          
100007229  Còn  Rỗi          
100007230  Còn  Rỗi          
100007231  Còn  Rỗi          
100007234  Còn  Rỗi          
100007235  Còn  Rỗi          
100007236  Còn  Rỗi          
100007239  Còn  Rỗi          
100007240  Còn  Rỗi          
100007241  Còn  Rỗi          
100007244  Còn  Rỗi          
100007245  Còn  Rỗi          
100007246  Còn  Rỗi          
100007249  Còn  Rỗi          
100007250  Còn  Rỗi          
100007256  Còn  Rỗi          
100007259  Còn  Rỗi          
100007261  Còn  Rỗi          
100007264  Còn  Rỗi          
100007269  Còn  Rỗi          
100007272  Còn  Rỗi          
100007274  Còn  Rỗi          
100007275  Còn  Rỗi          
100007276  Còn  Rỗi          
100007278  Còn  Rỗi          
100007279  Còn  Rỗi          
100007280  Còn  Rỗi          
100010112  Còn  Rỗi          
100010113  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 213