Thư viện Lạc Hồng
Mục tiêu chiến lược cải cách đổi mới quản lý tài chính ngành giáo dục đào tạo

Ký hiệu xếp giá
371.206M942
Dewey
371.206
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Bộ kế hoạch và đầu tư, 2008
Mô tả
695tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/09/2008 03:23 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách phân tích các vấn đề: Mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo; đổi mới tuyển sinh, thi tốt nghiệp; đổi mới chương trình học; đổi mới tiêu chuẩn đánh giá, kiểm định chất lượng trường học; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý và công tác quản lý trong trường học. Cuốn sách giúp các cơ quan quản lý giáo dục, các đơn vị, trường học trong cả nước, các giáo viên, các cán bộ các công chức ngành giáo dục- đào tạo có được các văn bản pháp luật một cách hệ thống, tạo điều kiện cho việc nghiên cứu và thực hiện các quy định pháp luật mới.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017869  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1391