Thư viện Lạc Hồng
Vai trò của Nghị viện trong hạn chế tham nhũng

Ký hiệu xếp giá
364.132S793R
Dewey
364.132
Xuất bản
Washington: The World Bank, 2008
Mô tả
281tr ;
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
01/10/2008 07:55 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách tập hợp những nội dung về tính chất, phạm vi, ảnh hưởng của tham nhũng đến phát triển, vai trò của Nghị viện trên thế giới trong việc kiềm chế tham nhũng. Kiềm chế thông qua cơ chế áp đặt trách nhiệm: nghị viện chịu trách nhiệm trước nhân dân, chính phủ chịu trách nhiệm trước nghị viện. Nghị viện kiểm soát tham nhũng thông qua việc thực hiện các chức năng đại diện, làm luật, giám sát và giám sát về tài chính- ngân sách.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017893  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 946