Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn đời sống tại Nhật

Ký hiệu xếp giá
306.095 2 M312PH
Dewey
306.095 2
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2005
Mô tả
197tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/10/2008 10:23 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày dưới dạng song ngữ những nét văn hóa đặc trưng, thói quen trong đời sống hàng ngày của người Nhật Bản.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000294  Còn  Rỗi          
300000295  Còn  Rỗi          
300000296  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1086