Thư viện Lạc Hồng
Móng cọc trong thực tế xây dựng

Ký hiệu xếp giá
624.154Mo-D
Dewey
624.154
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1999
Mô tả
742tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/07/2004 08:34 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Phần mở đầu Chương 2: Các loại cọc và vật liệu làm cọc Chương 3: Hạ cọc và thiết bị hạ cọc Chương 4: Các thông số của đất dùng Chương 5: Phân tích và thiết kế móng cọc chịu tải trọng tĩnh thẳng đứng Chương 6: Phân tích và thiết kế móng cọc dưới tác dụng của tải trọng ngang Chương 7: Móng cọc dưới tác dụng của tải trọng động Chương 8: Phân tích và thiết kế móng cọc trong môi trường có băng thường xuyên Chương 9: Thí nghiệm sức chịu tải của cọc Chương 10: Tải trọng tới hạn của cọc mảnh Chương 11: Điểm lịch sử các trường hợp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000743  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1795