Thư viện Lạc Hồng
Địa lý du lịch Nhật Bản

Ký hiệu xếp giá
915.204S6981d 2004
Dewey
915.204
Xuất bản
1. - Lao động xã hội, 2004
Mô tả
179tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/10/2008 03:35 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm có: đại cương lịch sử Nhật Bản; đại cương về địa lý Nhật Bản; một số nét về kinh tế Nhật Bản; sản phẩm du lịch Nhật Bản; cách đến và lúc đến nước Nhật để thưởng thức sản phẩm du lịch; sản phẩm du lịch văn hóa Nhật Bản; lưu trú và ẩm thực Nhật Bản; một số Tour, tuyến gần gũi với du khách Việt Nam; một số đặc tính của du khách và du lịch Nhật Bản.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000269  Còn  Rỗi          
300000270  Còn  Rỗi          
300000271  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1002