Thư viện Lạc Hồng
Phúc Ông tự truyện: hồi ký của Fukuzawa Yukichi - người đi tiên phong trong cuộc Minh Trị Duy tân ở Nhật Bản

Ký hiệu xếp giá
895.68 Y500K
Dewey
895.68
Xuất bản
1. - H.: Thế giới, 2005
Mô tả
446tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/10/2008 03:51 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này kể lại toàn bộ cuộc đời của Fukuzawa Yukichi với những nỗ lực không mệt mỏi góp phần mang lại sự thành công cho cuộc Minh Trị Duy tân (1868) ở Nhật Bản.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000343  Còn  Rỗi          
300000344  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 212