Thư viện Lạc Hồng
Hệ thống các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa

Ký hiệu xếp giá
658.562 H455A
Dewey
658.562
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2008
Mô tả
718tr ; 28 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/10/2008 04:30 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách cung cấp cho bạn đọc các quy định về chuẩn mực kỹ thuật, định mức kinh tế- kỹ thuật, trình tự thực hiện các công việc kỹ thuật, các chỉ tiêu chỉ số kỹ thuật và các chỉ số tự nhiên được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc công nhận để áp dụng trong hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa. Sách gồm bốn phần: Các tiêu chuẩn Việt Nam về rau, củ, quả, nông sản, bánh kẹo; về phụ gia thực phẩm; về thực phẩm; về than.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007283  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 627