Thư viện Lạc Hồng
Cẩm nang pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm phòng chống dịch và các bệnh truyền nhiễm

Ký hiệu xếp giá
344.597043 C1721
Dewey
344.597043
Xuất bản
1. - H.: Y học, 2008
Mô tả
651tr ; 28 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/10/2008 05:59 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm những vấn đề chính là: Các kỹ năng thực hành tốt để chế biến thực phẩm an toàn; một số dịch bệnh cần phải đề phòng trong giai đoạn hiện nay; các quy định chung về bệnh truyền nhiễm, phương pháp chẩn đoán, phòng chống và điều trị bệnh dịch nguy hiểm; về y tế dự phòng, chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường; về đảm bảo VS ATTP; về vấn đề an toàn của động thực vật. Hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện mục tiêu chiến lược phòng trừ dịch bệnh và VS ATTP; phân cấp quản lý và tham gia quản lý nhà nước về VS ATTP; một số chế độ đối với cán bộ công tác trong lĩnh vực phòng trừ dịch bệnh và VS ATTP.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017843  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1407